Zielony wędrowiec podróżujący przez nieznany step na dalekim południu (Green wanderer travelling though unknown steppe on distant South)